IDŹCIE I GŁOŚCIE o duszpasterskim i misyjnym nawróceniu

Produkt nowy

IDŹCIE I GŁOŚCIE

O DUSZPASTERSKIM I MISYJNYM NAWRÓCENIU

Autor: Ryszard Szmydki OMI

Górna Grupa 2017 r.

ISBN: 978-83-7192-529-0

stron: 136

oprawa: miękka 

format 116x168 mm

Więcej szczegółów

14,00zł brutto

Lista życzeń

Więcej informacji

Rok duszpasterski 2016/2017 w Kościele w Polsce
przeżywamy pod hasłem: „Idźcie i głoście”, rozważając
zobowiązania wynikające z mandatu misyjnego Chrystusa,
pozostawionego przez Niego uczniom w dniu
Wniebowstąpienia. To ostatnie polecenie Pana określa
misyjną naturę Kościoła i ponadczasowe zadanie, jakim
jest ewangelizacja świata.
Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności za to, że doroczne
rekolekcje biskupów na Jasnej Górze, które odbyły
się w dniach 22–25 listopada 2016 r., zostały poświęcone
tematyce misyjnej: mandatowi głoszenia
i budowania Kościoła wśród wszystkich ludów i narodów
oraz naszej odpowiedzialności za misyjne dzieło
Kościoła. Konferencje wygłoszone przez o. Ryszarda
Szmydki OMI stanowią cenne wprowadzenie w treści
tego roku duszpasterskiego i są misyjnym ubogaceniem
jego przeżywania.
Autor konferencji dogłębnie przedstawiając różne
wyzwania misyjne, jakie stoją przed współczesnym
Kościołem w Polsce, bardzo często odwołuje się do
nauczania papieża bł. Pawła VI, św. Jana Pawła II oraz
Franciszka. Jesteśmy wdzięczni za przybliżenie nam
papieskiej troski o misje oraz pełne miłości do Chrystusa
i Jego Kościoła wezwanie do gorliwości misyjnej.
W czasie konferencji Ojciec rekolekcjonista wielokrotnie
przypominał biskupom, że wszyscy w Kościele
jesteśmy uczniami-misjonarzami i odpowiadamy nie
tylko za duszpasterstwo w łonie naszych wspólnot diecezjalnych
i parafi alnych, ewangelizację niewierzących
i obojętnych, ale również za misje ad gentes. Zwracał
uwagę, że nie możemy radości, jaką daje znajomość
Chrystusa i Jego Ewangelii, zatrzymać wyłącznie dla
siebie. Zachęcał, abyśmy odważnie i bez ociągania
dzielili się ze wszystkimi ludźmi nadzieją pełni życia,
którą daje nam Pan. Miłość Chrystusa przynagla nas
do ochoczego i niestrudzonego niesienia światu ewangelicznej
prawdy.
Z wdzięcznością wspominam czas rekolekcji na Jasnej
Górze, gdzie naszej refl eksji misyjnej towarzyszyła
modlitwa za misje, misjonarki i misjonarzy. Poprzez tę
publikację, skromnie nazwaną przez Autora „notatkami”,
pragniemy podzielić się z całym środowiskiem
misyjnym w Polsce tym, co usłyszeliśmy podczas rekolekcji
biskupich.
Dziękuję serdecznie ojcu dr. hab. Ryszardowi Szmydki
OMI, sekretarzowi generalnemu Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary za ważne i cenne wskazówki
dla animacji i formacji misyjnej w Polsce. Wyrażam
wdzięczność za przybliżenie nam inspirujących i jakże
bardzo aktualnych słów Ojca Świętego Franciszka. Oby
nauczanie papieża otworzyło nasze serca na potrzeby
misyjne i stanowiło zachętę do włączenia się w różne
zorganizowane formy służenia misjom, a jest ich – dzięki
Bogu – w Polsce wiele: niestrudzenie działają Papieskie
Dzieła Misyjne oraz Diecezjalne Dzieła Misyjne.
Przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji działa Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie, Dzieło Pomocy
„Ad Gentes” oraz MIVA Polska. Te agendy na co dzień
są blisko misjonarzy i wspierają ich duchowo i fi nansowo.
Swój wielki wkład w rozwój misji mają różne
wspólnoty i grupy misyjne prowadzone przez zgromadzenia
zakonne, fundacje i wspólnoty przygotowujące
wolontariuszy misyjnych do wyjazdu na placówki
w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii.
Pragnę, by ta publikacja dotarła do jak najszerszego
grona osób, zarówno zaangażowanych w dzieło misyjne
Kościoła, biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych,
seminarzystów, misjonarzy, katechetów, osób świeckich,
tych którzy okazjonalnie wspierają misje, a nade
wszystko tych, którzy jeszcze stoją z boku. Oby przyczyniła
się do ożywienia zapału misyjnego w całym Kościele
w Polsce, nie tylko wśród Jego pasterzy, ale także
wiernych świeckich.
Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami! Każdemu
z nas w momencie chrztu świętego Chrystus powierzył
życiowe zadanie: „Idź i głoś”!

Autorowi i wszystkim Czytelnikom tych rozważań
z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Warszawa, 19 czerwca 2017 r.

Opinie

Nie ma jeszcze opinii użytkowników.

Napisz opinię

IDŹCIE I GŁOŚCIE o duszpasterskim i misyjnym nawróceniu

IDŹCIE I GŁOŚCIE o duszpasterskim i misyjnym nawróceniu

IDŹCIE I GŁOŚCIE

O DUSZPASTERSKIM I MISYJNYM NAWRÓCENIU

Autor: Ryszard Szmydki OMI

Górna Grupa 2017 r.

ISBN: 978-83-7192-529-0

stron: 136

oprawa: miękka 

format 116x168 mm