Obniżka! CO RZECZYWIŚCIE POWIEDZIAŁ JEZUS? Zobacz większe

CO RZECZYWIŚCIE POWIEDZIAŁ JEZUS?

Produkt nowy

Klaus-Stefan Krieger

Wydanie: I
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-7192-285-X
Format: 116x168
Stron: 112
Oprawa: Miękka

Więcej szczegółów

11,20zł brutto

-30%

16,00zł brutto

Lista życzeń

Więcej informacji

Nie tylko dla chrześcijan jest ważne poznanie historycznego Jezusa i Jego pierwotnego orędzia. Klaus-Stefan Krieger, biblista, w zrozumiałym języku ukazuje, jaką naukę można wydobyć z zrekonstruowanego źródła logiów, „Q”, z którego korzystali ewangeliści Łukasz i Mateusz pisząc swe Ewangelie. Autor dociera do Jezusa, który nie nazywa siebie Synem Bożym, lecz Synem Człowieczym, i utrzymuje, że Jego radykalne orędzie, krytycznie odnoszące się do ówczesnych stosunków społecznych, jeszcze dzisiaj dowodzi niezwykłej atrakcyjności. 
Przedmowa 

„Co rzeczywiście powiedział Jezus?” Pytanie ma wydźwięk akademicki i najpierw łączy się z trzeźwym, rzeczowym dociekaniem tego, co było – blisko 2000 lat temu. Pytanie to może jednak bardzo szybko stać się prawdziwym zarzewiem, ponieważ przynajmniej dla chrześcijan to, co Jezus czynił, mówił i czego pragnął, stanowi kryterium postępowania. Powołują się wszak na Jezusa, którego uznają za Chrystusa i Syna Bożego i do Niego się odnoszą. Dlatego ci chrześcijanie, którzy poważnie traktują swoją wiarę, właśnie w praktycznym wymiarze życia kierują się słowami Jezusa i muszą wiedzieć, jak brzmiało pierwotne, autentyczne orędzie Jezusa. Niniejsza książka jest próbą udzielenia odpowiedzi na to pytanie, odsyłając do tzw. źródła logiów (Q) albo źródła wypowiedzi, przekazującego słowa Jezusa. W grę wchodzą przy tym dwa aspekty pytania: „Co rzeczywiście powiedział Jezus?” Będziemy musieli najpierw wyraźnie określić to, o co chodzi: Co to jest źródło logiów? Jak je odkryto? Jaką ma wartość, jakie znaczenie? Następnie przedstawimy treść źródła Q, by stwierdzić, że znajdujemy tu orędzie bardziej dynamiczne i odznaczające się wyższymi wymaganiami etycznymi. Kto decyduje się na nie, nie uniknie osobistych zmagań z podjętymi przez nie tematami. 

Moje bliższe zainteresowanie się źródłem logiów miało początkowo charakter raczej akademicki. Zaczęło się od artykułu dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, omawiającego naukowe studia nad źródłem logiów. Dwa lata później powierzono mi redakcję specjalnego numeru "Bibel und Kirche|, zatytułowanego Źródło logiów: wczesny dokument o Jezusie (Die Logien-quelle: Ein frühes Dokument über Jesus). Wywołał on bardzo żywe zainteresowanie niektórych pism kościelnych; pismo diecezji Rottenburg-Stuttgart jako pierwsze zwróciło się do mnie z prośbą o serię artykułów, których przygotowywanie skłoniło mnie do bardziej wnikliwej analizy treści źródła logiów. Cztery kolejne artykuły, tworzące tę serię, określiły ramy konstrukcyjne niniejszej książki.

Jak można z powyższego wnioskować, książka ta – nie tylko objętościowo – jest niczym karzeł na grzbiecie olbrzyma. Dzieła, które poświadczają ogrom pracy całych pokoleń uczonych i z których korzystam w moich rozważaniach, wypełniają biblioteki. Dlatego też przypisy, zgodnie z przyjętym założeniem, nie mają charakteru dokumentacyjno-dowodowego; gdyby tak było, wielokrotnie zwiększyłaby się objętość książki. Czytelnikowi, zainteresowanemu zagadnieniem, chcą jedynie wskazać na ogólnie dostępną literaturę, gdzie można znaleźć dokładniejsze informacje. Wszystkie moje inicjatywy pisarskie, dotyczące źródła logiów, wiele zawdzięczają oczywiście kontaktom i rozmowom z prof. dr Paulem Hoffmannem z Bambergu (w latach 1985–1988 miałem szczęście z nim pracować), a także z jego współpracownikami: z doc. dr Christophorem Heilem (obecnie Frankfurt nad Menem) i doc. dr Thomasem Hiekem (obecnie Ratyzbona). 

Chciałbym podziękować także biskupowi Alojzemu Albrechtowi, wikariuszowi generalnemu diecezji bamberskiej, który jako pierwszy wystąpił z inicjatywą opublikowania serii artykułów w formie książkowej. Chciałbym zadedykować to opracowanie mojej kochanej żonie Zuzannie, bez wsparcia której nie byłbym w stanie go ukończyć, naszemu synowi Filipowi i naszej córce Pii, która przyszła na świat dokładnie w tym samym dniu, w którym otrzymałem ostatnie zadrukowane szpalty tej książki. 

Bamberg, w sierpniu 2003 
Klaus-Stefan Krieger

 

Opinie

Nie ma jeszcze opinii użytkowników.

Napisz opinię

CO RZECZYWIŚCIE POWIEDZIAŁ JEZUS?

CO RZECZYWIŚCIE POWIEDZIAŁ JEZUS?

Klaus-Stefan Krieger

Wydanie: I
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-7192-285-X
Format: 116x168
Stron: 112
Oprawa: Miękka