Obniżka! DZIEJE APOSTOLSKIE. KOMENTARZ Zobacz większe

DZIEJE APOSTOLSKIE. KOMENTARZ

Produkt nowy

Wydanie: I

Rok wydania: 2007

Format: 130x200 mm

Stron: 132

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7192-324-1

Więcej szczegółów

12,75zł brutto

-15%

15,00zł brutto

Lista życzeń

Więcej informacji

Kolejny tomik nowej wersji edycji „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego". W komentarz w odpowiednich miejscach wplecione są fragmenty Pisma Świętego, co odpowiada pierwotnej intencji redaktorów naukowych tego poczytnego dzieła, a mianowicie zachęcania wiernych do równoległego czytania tekstu Pisma Świętego i komentarza.

Do tej pory ukazały się Ewangelia według św. Marka, Ewangelia według św. Łukasza, Ewangelia według św. Mateusza.


SŁOWO OD WYDAWCY

„Dzieje Apostolskie. Komentarz” jest kolejnym tomikiem komentarzy do wybranych ksiąg biblijnych, opatrzonych tekstem komentowanych fragmentów Pisma Świętego. Założenia tej edycji, jej walory, ale i pewne ograniczenia, zostały krótko przedstawione w pierwszym tomiku, „Ewangelia według św. Marka. Komentarz” (2006). Tekst samego komentarza odpowiada, pominąwszy sporadyczne nieistotne korekty, drugiemu wydaniu „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego” (2001). Nie zmienił się także w stosunku do tego wydania układ komentarza ani nazwy jego zasadniczych części: Pierwsze czytanie i Drugie czytanie. Natomiast żywą paginę zapisuje się w ten sposób, by łatwo można było się zorientować, jakie na danych stronach są komentowane wiersze tekstu biblijnego, którego fragmenty przytacza się w możliwie najbliższym sąsiedztwie omawianych w komentarzu miejsc biblijnych.

W komentarzu przyjęto, tak jak w zwartym wydaniu „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego”, tekst Biblii Tysiąclecia i zaznacza się wszystkie odmienne od niej lekcje. Ponadto wszystkie odsyłacze do tekstu biblijnego podaje się według Biblii Tysiąclecia, przyjmując jedynie za oryginalnymi komentarzami przedstawiony w nich podział treści ksiąg biblijnych. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że miejsca Dz 8,37; 15,34; 24,7 i 28,29 uzupełniono tekstem z Wulgaty względnie niektórych rękopisów zgodnie z sugestiami podanymi w przypisach do tekstu Ewangelii Łukaszowej w Biblii Tysiąclecia. Oprócz tych ogólnych uwag warto z obszernego i wielowątkowego wprowadzenia do „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego przytoczyć i w tym tomiku pewne fragmenty.

Celem komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych jest „umożliwienie wszystkim czytania Biblii z przyjemnością i korzyścią, pomagając odkryć starożytną prawdę biblijną, ustalić jej dokładne znaczenie, odczuć jej ciepło i siłę oraz odnieść do swego codziennego życia. Na każdym etapie stara się rozpoznać, jakich informacji może brakować współczesnemu czytelnikowi albo jakie biblijne formy myślenia mogą wydać mu się obce, i pomóc mu, dostarczając niezbędnych informacji. Komentatorzy zwykle nie mówią własnymi słowami na temat znaczenia tekstu biblijnego, lecz starają się umożliwić bezpośrednią jego lekturę i poznanie jego znaczenia za pośrednictwem samych słów biblijnych. Z niniejszym Komentarzem jest podobnie jak z książką kucharską – nie chodzi głównie o to, aby ją tylko czytano (chociaż niektórzy po prostu lubią czytać przepisy kulinarne), ale by kierowała działaniem innych.

Ten Komentarz ma być przewodnikiem w czytaniu Biblii, a więc jego sens ujawni się w pełni właśnie przy jej czytaniu”. Komentarz został podzielony na dwie główne części: pierwsze czytanie i drugie czytanie. Pierwsze czytanie ma charakter ogólnego wprowadzenia do danej księgi biblijnej, a zarazem zachęty do szybkiego jej przeczytania, „aby ogarnąć ją w całości i uchwycić jej główną ideę (albo przynajmniej niewyraźnie ją dojrzeć), ponieważ ogólna idea odgrywa decydującą rolę w ujęciu rzeczywistego kontekstu i sensu pojedynczych wersów i rozdziałów”. Komentarz zaś podany w tej części okaże się niewątpliwie wielką pomocą w rozpoznaniu kontekstu ogólnego, historycznej podstawy i duchowego sensu księgi. „Wiele niestosowności i błędów, które pojawiły się w interpretacjach Pisma Świętego w ciągu dwóch tysiącleci, ma bezpośredni związek z lekceważeniem tego pierwszego etapu”.

Drugie czytanie polega na wolnym czytaniu i komentarza, i tekstu biblijnego, „na poświęceniu nieco czasu na medytację czy, jeśli ktoś woli, rozkoszowanie się czy nasycanie ogólnego ujęcia pasjonującymi szczegółami poezji, nauki i historii, w której autorzy biblijni faktycznie odkrywali ślady obecności Boga w swym życiu”. „Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane, jest rzeczą oczywistą, że komentarza tego – powtórzymy – nie należy czytać przed lekturą Biblii, lecz w trakcie niej. Udziela on bowiem odpowiedzi na pytania, które zaczynają nurtować czytelnika w trakcie czytania Biblii albo które pojawiły się już wcześniej”.

Opinie

Nie ma jeszcze opinii użytkowników.

Napisz opinię

DZIEJE APOSTOLSKIE. KOMENTARZ

DZIEJE APOSTOLSKIE. KOMENTARZ

Wydanie: I

Rok wydania: 2007

Format: 130x200 mm

Stron: 132

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7192-324-1

Produkty powiązane