Obniżka! WPROWADZENIE DO STAREGO TESTAMENTU Zobacz większe

WPROWADZENIE DO STAREGO TESTAMENTU

Produkt nowy

Autor: Hans Schmoldt

Wydanie: I

Rok wydania: 2005

ISBN: 83-7192-250-7

Format: 130x200 mm

Stron: 265

Oprawa: Miękka

Więcej szczegółów

15,00zł brutto

-50%

30,00zł brutto

Lista życzeń

Więcej informacji

Wprowadzenie do Starego Testamentu jest adresowane do wszystkich, którzy szukają podstawowych informacji dotyczących Starego Testamentu, jego treści, form literackich, procesu powstania i tła historycznego. Nie zakłada żadnej znajomości naukowych metod pracy ani żadnej innej wiedzy specjalistycznej oraz unika wyrażeń i terminologii fachowej bez ich wyjaśnienia. 


 

Wstęp 

Książka niniejsza jest adresowana do wszystkich, którzy szukają podstawowych informacji dotyczących Starego Testamentu, jego treści, form literackich, procesu powstania i tła historycznego. Nie zakłada żadnej znajomości naukowych metod pracy ani żadnej innej wiedzy specjalistycznej oraz unika wyrażeń i fachowej terminologii, nie podając ich znaczenia. 

Nazwa „Stary Testament” sięga czasów św. Pawła, który w 2 Kor 3,14 określił święte Pismo Żydów greckim słowem diatheke, co zwykle znaczy „testament” (tak np. Ga 3,15.17), ale począwszy od greckiego przekładu Starego Testamentu (ok. 250-150 przed Chr.) rozumiane jest w sensie „rozporządzenie”, „ustanowienie” (Dz 7,8) albo też „przymierze” (tak Łk 1,72; Dz 3,25; 1 Kor 11,25), a w łacińskim przekładzie Biblii (ok. 400 po Chr.) zostało oddane przez testamentum, „testament” (np. Łk 1,72; Dz 3,25; 1 Kor 11,25). W ten sposób powstały nazwy „Stary” – i „Nowy” – „Testament”. 

Ściśle mówiąc, Stary Testament nie jest księgą, ale „biblioteką” czy zbiorem ksiąg. Nawet gdy przeglądamy ją pobieżnie, widzimy, że mamy przed sobą szeroką panoramę różnego rodzaju dzieł literackich, które – dla dzisiejszego czytelnika – reprezentują utwory od interesujących ze względu na swój szczególny charakter do arcydzieł literatury światowej. Mamy więc w nim nie tylko suche instrukcje dotyczące składania ofiar, drzewa genealogiczne i wykazy miejscowości, ale także krótkie i przemawiające do wyobraźni sagi pochodzące z wczesnego okresu dziejów Izraela, arcydzieła sztuki narracyjnej (choćby opowiadanie o Józefie, Księga Rut czy opowiadania opisujące rywalizację o następstwo tronu po Dawidzie), doskonale wygładzone, zapadające w pamięć wypowiedzi w Księdze Przysłów, Księdze Mądrości, w Pieśni nad Pieśniami, skargi, modlitwy dziękczynne i hymny w Psałterzu, wysokiej klasy poezję w prorockich skargach, groźbach, słowach pocieszenia i obietnicach, przejmującą do głębi wspaniałą księgę o wadzącym się z Bogiem Hiobie czy też napisaną w podniosłym, ale monotonnym stylu relację o stworzeniu, która otwiera Stary Testament niczym uwertura. 

Niniejsza książka ma na celu przedstawienie tej wielkiej różnorodności literatury starotestamentowej – nie tylko jej treści, ale także jej bogactwa form, proces formowania się poszczególnych ksiąg i czas ich powstania; powinna przy tym połączyć ze sobą dwie rzeczy: po pierwsze, pewnego rodzaju „wiedzę biblijną”, w której chodzi przede wszystkim o przedstawienie treści Starego Testamentu, ale także o ukazanie szczególnego charakteru określonych tekstów, i po drugie, „wprowadzenie”, informację o powstaniu i pochodzeniu każdej księgi. 

Dużą wagę przywiązuję do możliwie najbardziej precyzyjnej definicji formy, „rodzaju”, tekstu. Dzięki temu bowiem łatwiej staje się dostrzegalny stopień wzajemnego pokrewieństwa i zróżnicowania tekstów, łatwiej jest określić środowisko, w którym powstały, i cel, jaki przyświecał autorom przy ich pisaniu. Czytelnik rozpoznaje to, co szczegółowe, w tym, co ogólne, i na odwrót, i może porównać formy literatury starotestamentowej z formami innych znanych mu literatur. Oczywiście, proces badawczy, naukowa dyskusja nie są w tej dziedzinie zamknięte. 

Chodzi przede wszystkim o kwestię literackiego procesu powstania poszczególnych tekstów, a więc o pytanie, czy dany tekst – bez względu na jego objętość – od początku swojego istnienia stanowił zamkniętą sensowną całość czy też był poddany późniejszej obróbce redakcyjnej (przez rozwinięcie istniejących fragmentów albo dodanie elementów tekstu o różnym pochodzeniu) i, w przypadku tej drugiej ewentualności, jaki był powód tych zmian. Jeżeli nie ma jeszcze zadowalającej odpowiedzi na to pytanie albo jeżeli takiej odpowiedzi nigdy nie będzie można udzielić, staram się, przedstawiając poglądy różnych uczonych albo różne możliwości wyjaśnienia danej kwestii, wyznaczyć ramy, wewnątrz których można szukać odpowiedzi na nasze pytanie. 

Z pytaniem o proces powstania danego tekstu przeważnie ściśle jest związane pytanie o czas jego powstania i dlatego także tutaj pozostaje wiele kwestii otwartych. Wprawdzie można niektóre teksty narracyjne (np. opowiadanie o rywalizacji o tron po Dawidzie) i dużą część tekstów prorockich bardzo dokładnie umiejscowić w czasie, ale to samo można powiedzieć tylko o bardzo niewielu psalmach; teksty pochodzące z późnego okresu (np. Księga Hioba) możemy datować tylko z dużym przybliżeniem, a jeżeli chodzi o późniejsze dodatki do ksiąg prorockich, często jest to w ogóle niemożliwe. 

Do tekstów z wczesnej historii narodu izraelskiego należy na przykład pieśń Debory (Sdz 5), pochodząca prawdopodobnie z XIII albo XII w. przed Chrystusem, i może nawet jeszcze starsze pieśni Lameka (Rdz 4,23-24) i Miriam (Wj 15,21b). Ponieważ najpóźniejszy możliwy dla nas do datowania tekst, Księga Daniela, został napisany około 165 r. przed Chrystusem, możemy powiedzieć, że proces formowania się Starego Testamentu trwał ponad tysiąc lat. Jeżeli Stary Testament traktuje się tutaj jako dokument historii i bada się metodami, jakie stosowane są w nauce w interpretacji innych tekstów historycznych, to nie należy tego rozumieć w żadnym przypadku jako ataku na prawdziwość tekstów Starego Testamentu, ponieważ nie można mylić prawdy historycznej z prawdą teologiczną.

I tak na przykład opowiadania o stworzeniu albo opowiadanie o raju nie są opisami stanu rzeczy i zresztą wcale nie chcą nimi być, ale są świadectwami wiary, których sformułowania o Bogu i człowieku pozostają zawsze prawdziwe i ważne. Naukowe badanie tekstów biblijnych traktuje je poważnie jako słowo Boże, przy czym trzeba zaprzeczyć błędnemu mniemaniu, że dany tekst sam w sobie, tylko dlatego, że znajduje się w Biblii, jest „słowem Bożym”. „Słowem Bożym” staje się jakiś tekst – i odnosi się to zarówno do wypowiedzi zawartych w Biblii, jak do, powiedzmy, niedzielnych kazań – dopiero wtedy, kiedy otwiera czytelnika albo słuchacza na Boga, na wiarę, i do Niego czy do niej prowadzi. Nie mogą oczywiście tego dokonać informacje, których dostarcza niniejsza książka. Nie powinny być one niczym więcej, ale również niczym mniej, niż pierwszym „podejściem” do Starego Testamentu, bez którego nie jest możliwe rzeczywiste zrozumienie Starego Testamentu.

To „podejście” może uchronić czytelnika przed zbyt pochopnym wprowadzaniem do tekstu swoich własnych upodobań, idei i życzeń i pomóc mu w poznaniu tekstu i jego autora w jego własnym niepowtarzalnym charakterze i gruntownie przeanalizować jego myśl.

Opinie

Nie ma jeszcze opinii użytkowników.

Napisz opinię

WPROWADZENIE DO STAREGO TESTAMENTU

WPROWADZENIE DO STAREGO TESTAMENTU

Autor: Hans Schmoldt

Wydanie: I

Rok wydania: 2005

ISBN: 83-7192-250-7

Format: 130x200 mm

Stron: 265

Oprawa: Miękka

Produkty powiązane