Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Księgarni Internetowej Verbinum jest Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów z siedzibą w Górnej Grupie przy ul. Klasztornej 4, REGON 002182761, NIP 113-00-07-509.

2. Księgarnia Internetowa Wydawnictwa Verbinum stanowi integralną część Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa Verbinum i prowadzi sprzedaż książek, czasopism, płyt CD, DVD, przedstawionych na witrynie www.verbinum.pl

Księgarnia przyjmuje zamówienia z terenu Polski

 

II. Zamówienia

1. Księgarnia Internetowa Verbinum przyjmuje zamówienia składane:

a. poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie verbinum.pl

b. pocztą elektroniczną e-mail: zamowienia@verbinum.pl

c. telefonicznie nr: 52/330 63 03 i  329 73 78 kom. 691 979 996

2. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomoca poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00 z wyjątkiem dni świątecznych.

3. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie www.verbinum.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę.

4. Do złożenia zamówienia elektronicznego wymagane jest założenie konta. Konto może założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonujacego zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku.

5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie w ustawieniach własnego konta wymaganych, prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia w ciągu kilku minut od momentu złożenia zamówienia.

6. Klient ma możliwość usunięcia zamówienia za pośrednictwem swojego konta do momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia.

7. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

8. Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji zamówienia na swoim koncie po zalogowaniu się do księgarni. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.

9. Księgarnia w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

 

III. Warunki sprzedaży

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.

3. Do każdego zamówienia, po skompletowaniu towaru, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta, który wypełnia wówczas pole NIP w ustawieniach własnego konta.

Klient ma prawo wyboru formy płatności. W przypadku dostawy towaru na terytorium Polski Klient może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), lub kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto:

Bank Millennium
nr konta 17 1160 2202 0000 0000 3159 8345

4. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30-16.00.

5. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą są przekazywane do realizacji do 24h. Zamówienia płatne przelewem/przekazem są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Wydawnictwa Verbinum, albo po otrzymaniu pocztą elektroniczną dokumentu potwierdzenia przelewu/przekazu.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

7. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów księgarnia może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

IV. Czas realizacji i koszty wysyłki

1. Na terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firm Pocztex 48.

2. Czas realizacji zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zamówienia. W przypadkach szczególnych zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji do 10 dni roboczych.

3. Klient ponosi koszty dostawy towaru na terytorium Polski w kwocie zależnej od wartości zamówienia liczonej po uwzględnieniu rabatu, formy płatności i sposobu wysyłki:

POLSKA

cennik wysyłki:

Pocztex48 - 12 zł (w cenie jest 1 zł. za pakowanie).

 

V. Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.

2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Księgarnię Internetową Verbinum o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia Internetowa Verbinum zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię Internetową Verbinum) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Księgarnię Internetową Verbinum o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów
Górna Grupa
ul. Klasztorna 4
86-134 Dragacz

9. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.

10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.

11. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.

12. Księgarnia rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.

13. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.

Towar reklamowany należy odsyłać na adres:

Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów
Górna Grupa
ul. Klasztorna 4
86-134 Dragacz

z dopiskiem "reklamacja".

VI. Postanowienia końcowe

1. Księgarnia Internetowa Verbinum jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).

2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku.


 

Wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

................................................ ......................, dn. ......................

 

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

..............................

podpis konsumenta