Bibliografia publikacji polskich werbistów (2007-2016)

Produkt nowy

Bibliografia publikacji polskich werbistów (2007-2016)

z suplementem za wcześniejsze lata

oprac. Michał Studnik SVD

ISBN 978-83-7192-539-9

stron: 322

Górna Grupa 2017 r. 

Więcej szczegółów

25,00zł brutto

Lista życzeń

Więcej informacji

Zainteresowanym Czytelnikom i Instytucjom oddajemy do użytku kolejną,
trzecią* edycję Bibliografi i publikacji polskich werbistów. Poprzednia
edycja obejmowała dziesięciolecie 1997–2006, dlatego edycja obecna, która
jest kontynuacją poprzedniej, obejmuje lata 2007–2016. Różni się ona
od poprzedniej przede wszystkim tym, że do jej zasadniczej części dodano
SUPLEMENT zawierający publikacje zgłoszone, względnie w różnych
źródłach znalezione przez opracowującego, których nie uwzględniono przy
opracowywaniu dwu poprzednich edycji. Pierwotnie suplement nie był
przewidziany, ale w nadsyłanych informacjach bibliografi cznych Autorzy,
którzy zostali uwzględnieni w poprzednich edycjach, zgłaszali swoje publikacje
także sprzed roku 2007. Z kolei inni Autorzy nie byli, z różnych powodów,
w poprzednich wydaniach Bibliografi i uwzględnieni, toteż pominięcie
ich dawnego dorobku w wydaniu obecnym byłoby tym bardziej ze wszech
miar niestosowne. Początkowo chciano zaradzić temu, umieszczając publikacje
sprzed 2007 roku w przypisie przy danym Autorze. Górę jednak
wzięła racja, że skoro niektórym Autorom zamieściłoby się uzupełnienia,
to taką możliwość należy stworzyć tym bardziej Autorom, których nazwiska
nie pojawiły się w poprzednich edycjach Bibliografi i. Dlatego też zbierając
materiały do obecnej publikacji, informację o tym ogłosiliśmy m.in.
w biuletynie „Wiadomości Prowincjalne”**, który dociera do wszystkich
wspólnot, w których pracują polscy werbiści.

Opinie

Nie ma jeszcze opinii użytkowników.

Napisz opinię

Bibliografia publikacji polskich werbistów (2007-2016)

Bibliografia publikacji polskich werbistów (2007-2016)

Bibliografia publikacji polskich werbistów (2007-2016)

z suplementem za wcześniejsze lata

oprac. Michał Studnik SVD

ISBN 978-83-7192-539-9

stron: 322

Górna Grupa 2017 r.